Straatkrantverkoper met een droom

Wie boodschappen doet bij de oudste kruidenier van Nederland aan de Spoorwegstraat, kent hem zeker: Straatkrantverkoper Ismaël. Soms wat melancholiek ogend, maar altijd vriendelijk en in voor een praatje.

We ontmoetten elkaar in een lunchroom zodat Ismaël in alle rust zijn verhaal kan ver­ tellen. Geboren in het oosten van de Demo­cratische Republiek Congo werd zijn jeugd overschaduwd door burgeroorlog en onderdrukking. Een gevaarlijke omgeving voor een geëngageerde jongeman die ervan droomt om advocaat te worden. En dus ver­trok hij op 19­-jarige leeftijd naar Nederland. Na aankomst in Nederland verbleef Ismaël de eerste vier jaar in het AZC in Dronten in afwach­ting van een besluit op zijn asielaanvraag. Gedurende deze periode mocht hij niet werken en was híer het dagelijkse gevaar; de verveling.

Via Dronten en Rotterdam naar Haarlem

Vanuit Dronten vertrok Ismaël naar een klein­ schalig opvanghuis in Rotterdam waar hij met een aantal anderen samenwoonde. Tot zijn vreugde werd geregeld dat hij bij de RET aan de slag kon als schoonmaker. Maar vijf jaar later was hier het maximaal aantal verblijfsjaren bereikt en moest hij op zoek naar een andere verblijfplaats.

En zo kwam Ismaël in Haarlem terecht waar Stem in de Stad hem onder zijn hoede nam en hij de Straatkrant mocht verkopen. Een moge­lijkheid die hij met beide handen aangreep.

Geen kruk

Het dagelijks contact met de mensen maakt dat hij het venten graag doet. Het geeft hem ook een goed gevoel dat de inkomsten daar­ uit hem in staat stellen in zijn onderhoud te voorzien. Al is het in de zomerperiode, wanneer veel mensen enkele weken weg zijn, soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Ook het staan de hele dag op dezelfde plek is best zwaar en geeft regel­matig lichamelijke klachten. Op de vraag of een kruk daartegen zou kunnen helpen moet hij lachen: “dat kan toch echt niet!”

De tijd dringt

Nu 13 jaar later denkt Ismaël niet dat zijn jongensdroom nog uit kan komen. Neder­land is een fijn land en de mensen zijn aardig. Haarlem is een mooie rustige stad waar hij op zijn ‘vrije’ zondag graag fietst. Maar, de tijd dringt. De aanhoudende onzekerheid over zijn toekomst en het vooralsnog niet mogen werken maken hem regelmatig somber.

Op deze lastige dagen geven de vriendelijk­heid en steun van zijn ‘klanten’ hem echter weer nieuwe kracht én het vertrouwen dat hij een volwaardig bestaan in Nederland kan opbouwen. Ismaël wil dan ook graag ver­meld zien dat hij heel blij is met onze steun: “Dank allemaal!”

Recente artikelen:

Straatkrantverkoper met een droom

Wie boodschappen doet bij de oudste kruidenier van Nederland aan de Spoorwegstraat, kent hem zeker: Straatkrantverkoper Ismaël. Soms wat melancholiek ogend, maar altijd vriendelijk en