Buurtonderhoudsplan

Verbeter je huis

Sinds 2017 is er door een projectteam van de buurtcooperatie Duurzaam Garenkokerskwartier gewerkt aan het opzetten van een buurtonderhoudsplan.

Het Garenkokerskwartier telt ruim 1500 woningen. De wijk heeft een goede sociale samenhang en een sterke buurtcoöperatie met ruim 270 leden. De vele vooroorlogse woningen in de buurt zijn moeilijk te isoleren en hebben te maken met vochtige kelders en koude vloeren.

De Buurtcoöperatie Duurzaam Garenkokerskwartier onderneemt dan ook actie door te adviseren over energiebesparing en verduurzaming van de oude woningen in onze wijk. Ook stimuleren we vergroening om onze wijk aan te passen aan klimaatverandering. Deze aanpak draagt bij aan de doelstelling ‘Haarlem klimaatneutraal in 2030’. De gemeente wil al in 2040 zoveel mogelijk van het gas af zijn dus de tijd begint te dringen!

Op dit moment doen ongeveer 130 huishoudens van het Garenkokerskwartier mee met het buurtonderhoudsplan. De buurtcooperatie wil graag zoveel mogelijk huishoudens in de wijk laten deelnemen, zodat we kennis en ervaringen kunnen delen.

Partners

We werken voor het buurtonderhoudsplan samen met partners zoals de gemeente Haarlem en lokale ondernemers.

Meedoen?

Lees hieronder hoe je online in HoomDossier een onderhoudsplan kunt maken voor je huis. Je kunt ook een gratis energiecoachgesprek aanvragen per mail.Zie ook de video over het buurtonderhoudsplan.

HoomDossier

Als je ook mee wilt doen dan kun je een online vragenlijst invullen over je huis in HoomDossier. HoomDossier is ontwikkeld door de landelijke koepelorganisitie EnergieSamen, waar Duurzaam Garenkokerskwartier ook lid van is. De eerste keer dat je het HoomDossier gebruikt moet je een eigen dossier voor je huis aanmaken via Registreren.

Energieadvies

In HoomDossier stellen we een aantal vragen over de isolatie, de installaties en de bouwkundige staat van je huis. Deze gegevens worden dan gebruikt om direct een onderhoudsplan voor je huis op te stellen. Hierin wordt ook meegenomen welke duurzaamheidsmaatregelen je op welk moment het beste zou kunnen doen. Op basis van de plannen van alle deelnemers kunnen we zien waar de meeste interesse in is en daar organiseren we dan informatiebijeenkomsten of collectieve acties voor. 

Deelname verplicht tot niets

Deelname kan je voor elke actie opnieuw bekijken en is niet verplicht. Aan het meedoen met het Buurtonderhoudsplan zijn geen kosten verbonden. Wel vragen we alle deelnemers om lid te worden van de Buurtcoöperatie Duurzaam Garenkokerskwartier. Dit kost per huishouden een bedrag van 15 € per jaar. De kosten voor het buurtonderhoudsplan worden gefinancierd uit de inkomsten van de cooperatie zoals subsidies en lidmaatschappen.

Energiecoaches

Mocht je er bij het invullen van je HoomDossier niet uitkomen of vragen hebben, stuur dan een mailtje naar de cooperatie en vraag een gratis gesprek aan met een van onze energiecoaches.

Iets over privacy

Door in onze online vragenlijst je huisgegevens in te vullen en deze op te sturen naar de Buurtcoöperatie Duurzaam Garenkokerskwartier ga je ermee akkoord dat deze gegevens gebruikt en opgeslagen zullen worden om je persoonlijke duurzame meerjarenonderhoudsplan te maken. We gaan zorgvuldig met je gegevens om en beloven je dat:
* We je gegevens uitsluitend voor het opstellen en uitvoeren van het buurtonderhoudsplan zullen gebruiken;
* We je persoonsgegevens nooit zullen delen met derden (bijvoorbeeld bedrijven) zonder dat je aanvullende toestemming hebt gegeven;
* Als we gegevens uit het buurtonderhoudsplan met derden delen, dat deze gegevens nooit tot je persoonsgegevens terug te herleiden zijn.

Uitgebreide energiescan

Naast het energieadvies in HoomDossier bieden we ook een uitgebreid advies aan waarbij een expert de woning op komt nemen en een uitgebreid duurzaam meerjarenonderhoudsplan voor je huis opstelt. In dit plan wordt de bouwkundige staat van je huis beoordeeld, er worden meer onderhoudsmaatregelen meegenomen dan in het standaard advies en er wordt een individueel plan opgesteld hoe je je huis energieneutraal kunt maken. De kosten voor dit advies zijn €600 incl. btw. Op verzoek kunnen we een voorbeeld toesturen en een aantal namen van mensen die al een dergelijk uitgebreid plan hebben laten maken zodat je uit eerste hand kunt horen wat hun ervaringen ermee zijn.