Recyclewagen Spaarnelande op vier extra locaties

De Recyclewagen op vier extra locaties

 

Op 1 oktober 2022 startte de Recyclewagen in Haarlem. Hier kan iedereen kleine hoeveelheden spullen inleveren die niet in de gewone afvalcontainers horen. Kleine elektrische apparaten bijvoorbeeld. Maar ook ijzer en metalen, harde plastics en klein chemisch afval. Allemaal materialen die geschikt zijn om nieuwe producten te van maken, of die gevaarlijk zijn als ze bij het restafval belanden.

 

Vanaf woensdag 8 februari 2023 staat de Recyclewagen op vier extra locaties. Ook zijn tijden en sommige dagen aangepast.

Nieuwe locaties

 

De Recyclewagen stond al op de Botermarkt, Planetenlaan, Engelenburg en Westergracht. Nu komen er vier locaties bij: de Floresstraat, Ramplaan, Prof. Donderslaan en het Van Zeggelenplein. Elke veertien dagen staat de Recyclewagen twee uur lang op deze locaties. Iedereen kan dan langskomen om spullen in te leveren.

Wat gebeurt er met de ingeleverde spullen?

 

Alles wat bij de Recyclewagen wordt ingeleverd, gaat eerst naar het Milieuplein. Vanaf daar gaan de spullen naar verschillende verwerkers, die er weer nieuwe materialen van maken. Zo kan van piepschuim isolatiemateriaal gemaakt worden, van frituurvet biobrandstof en worden metalen volledig en oneindig hergebruikt. Genoeg reden om oude spullen naar de Recyclewagen te brengen!

Kalender 2023

 

  • Ramplaan bij Dekamarkt, woensdag (even weken), 9.00 – 11.00 
  • Planetenlaan bij Dekamarkt, woensdag (even weken), 13.30 – 15.30
  • Botermarkt, vrijdag (even weken), 9.00 – 11.00
  • Engelenburg bij Jumbo, vrijdag (even weken), 13.30 – 15.30 
  • Prof. Donderslaan, woensdag (oneven weken),  9.00 – 11.00
  • Westergracht, woensdag (oneven weken), 13.30 – 15.30
  • Floresstraat, donderdag (oneven weken), 9.00 – 11.00
  • Van Zeggelenplein, donderdag (oneven weken), 13.30 – 15.30

Het overzicht met de dagen en tijden is te vinden op spaarnelanden.nl/wagen. Hier staat ook meer informatie over de spullen en materialen die gratis kunnen worden ingeleverd. 

Deel dit artikel:

Recente artikelen:

‘Het Melkhuis’

Tussen 1964 en 2001 zat in de Pieter Kiesstraat 28 ‘Het Melkhuis’. De toenmalige melkboer woont er nog steeds.