september 17, 2019

Ontwikkelvisie Zijlweg

De vraag naar woningen in Haarlem is groot. Er staat voor de komende jaren een grote groei aan ontwikkelingen gepland. Een van de gebieden is